Thiết bị tin cậy
Tùy biến hệ thống
Tối ưu hóa chi phí

VPTEK nghiên cứu và thử nghiệm và phát triển hệ thống kiểm soát đồ vật

VPTEK nghiên cứu và thử nghiệm và phát triển hệ thống  kiểm soát đồ vật

VPTEK phát triển và thử nghiệm hệ thống kiểm soát vị trí đồ đạc, thiết bị và máy moc.

Do tính đặc thù của một số lĩnh vực hoạt động sản xuất và kinh doanh nên một số dụng cụ, đồ đạc trong công ty/cơ quan dễ thất lạc hoặc bị xáo trộn vị trí cần đặt khiến hiệu suất sử dụng thiết bị giảm. Nắm được nhu cầu đó VPTEK đã bắt tay vào việc nghiên cứu, thiết kế hệ thống kiếm soát đồ vật VPTEK . 

Hệ thống định vị sử dụng công nghệ RFID kết hợp LoRa và mạng Internet  mà không cần GPS tránh việc tín hiệu GPS bị mất khi ở không gian có mái che

Sơ đồ khối hệ thống


Đăng bởi VPTEK

Page