Thiết bị tin cậy
Tùy biến hệ thống
Tối ưu hóa chi phí

Thiết bị dẫn đường GPS

VPTEK là công ty chuyên phát triển, thiết kế Dashboard hiển thị tốc độ, vòng tua, nhiệt độ, tình trạng máy và thiết bị dẫn đường GPS sử dụng cho tàu, thuyền, cano, xe Bus và các phương tiện xe đặc chủng.

Thiết bị dẫn dường VPTEK Navigation

Không chỉ viết phần mềm dẫn đường trên nền bản đồ số mà VPTEK còn là đơn vị tạo ra sản phần cứng với các cổng vào ra theo yêu cầu đặc thù của khách hàng


Không có sản phẩm trong danh mục này.