Thiết bị tin cậy
Tùy biến hệ thống
Tối ưu hóa chi phí

Phần mềm nhúng Linux/QNX

VPTEK cung cấp dịch vụ lập trình phần mềm nhúng chạy trên Linux/QNX theo yêu cầu phục vụ cho các ngành đặc thù. Không chỉ là giao diện thông thường mà đội ngũ VPTEK có nhiều kinh nghiệm trong việc lập trình ứng dụng nhúng xử lí các giao tiếp tin cậy.

Phần mềm nhúng Linux VPTEK và các lĩnh vực thế mạnh

VPTEK không chỉ là đơn vị viết phần mềm thông thường, thế mạnh của VPTEK là viết phần mềm điều khiển đặc thù chuyên sâu về thuật toán điều khiển như PID, lọc nhiễu Kalman, giao tiếp CAN RS-485 và xử lí dữ liệu.

Phần mềm nhúng Linux chạy trên board tay cầm không dây  điều khiển thiết bị bay Phần mềm dẫn đường và điều khiển thiết bị trên tàu, xe, chạy trên máy tính nhúng do chính VPTEK phát triển

Không có sản phẩm trong danh mục này.