Thiết bị tin cậy
Tùy biến hệ thống
Tối ưu hóa chi phí

Ứng dụng APP Android/IOS

VPTEK chuyên thiết kế ứng dụng APP Android/IOS đặc thù kết nối giao tiếp với phần cứng và hệ thống truyền thông cho các ngành đặc thù như công nghiệp, nông nghiệp thông minh, IoT.

Ứng dụng APP Android/IOS cho ngành công nghiệp, điện tử , IoT và tự động hóa VPTEK

VPTEK chuyên thiết kế và lập trình ứng dụng trên di động đặc thù có chức năng kết nối với hệ thống điều khiển và giám sát VPTEK

                                Ứng  dụng IoT trên hệ điều hành Android


Ứng dụng điều khiển khoanh vùng bay tự động VPTK trên nền bản đồ

Không có sản phẩm trong danh mục này.